DILBERA SERDARÊ XÛBAN

DILBERA SERDARÊ XÛBAN

Helbest: Abdurrahîm Înanç

DILBERA SERDARÊ XÛBAN

Failatun failatun failatun failun

Dilbera serdarê xûban hat ji burcê ew bi meş   

Wê dikir fetha qulûban gulperîya mahîweş

Ar dixist nava reqîban mahîrûya xal hebeş

Bûm hevalê bênesîban bê suûd û bextereş         

Ez di zindanê dimam bê destegîr û bê meded

Girtîyên zulfa te xanim bê jimar û bê eded

Bêsih û seywan ku mayîn dinya bû sar û cemed

Hêvîya bêtin hewarê hûrîya rind û keleş   

Min dikir qesda lewenda şaneşîn jê ra mekan

Qet tu car wê rû neda lew min fîxan çû asîman

Bê xwedî mam ez di kuncê lew ketim derya xeman

Derdemend û dilkeîb hem êsîrê çavên di reş

Em wekî diclew firat in bêsukun û bê qerar

Ew letîfa zuhre sîma gîsu mîna şahîmar

Şox û şenga em li bendê dî ji ber nakîn hedar

Leyleta qedrê dizanîn wesleta biskên bi weş

Qet nekir însaf bicarek ka bibêjin çîye hal    

Dax dida kulyên di dilda ez ji hiş çûm bêmecal

Min nema taqet ku bêjim melhema dil her wîsal

“ Behmûrî” daîm di wertê dil birîndar û nexweş

                      26/05/2024 Cizîr

XELAT